Νόμοι 4440/2016 Αρθρο 18 Παράγραφος 1

Αρθρο 18. Μεταβατικές διατάξεις

1. Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο