Νόμοι 4428/2016 Αρθρο δεύτερο Παράγραφος 1

Αρθρο δεύτερο. Γενικές διατάξεις εφαρμογής

1. Μέχρι την έκδοση της, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 4153/2013 (Α' 116), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ως «Αρμόδια Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κυρούμενης ΠΣΑΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές διατάξεις εφαρμογής
Up
Close
Close
Κλείσιμο