Νόμοι 4412/2016 Αρθρο 379 Παράγραφος 11

Αρθρο 379. Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

11. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Up
Close
Close
Κλείσιμο