Νόμοι 4389/2016 Αρθρο 9 Παράγραφος 3

Αρθρο 9. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Up
Close
Close
Κλείσιμο