Νόμοι 4389/2016 Αρθρο 7

Αρθρο 7. Όργανα Διοίκησης της Αρχής

Τα όργανα Διοίκησης της Αρχής είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Όργανα Διοίκησης της Αρχής
Up
Close
Close
Κλείσιμο