Νόμοι 4389/2016 Αρθρο 38 Παράγραφος 5

Αρθρο 38. Προσωπικό της Αρχής

5. Οι υπάλληλοι που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Αρχής, μεταφέρονται από αυτήν. Η διαδικασία, ο τρόπος και τα ειδικότερα ζητήματα της μεταφοράς από την Αρχή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσωπικό της Αρχής
Up
Close
Close
Κλείσιμο