Νόμοι 4389/2016 Αρθρο 14 Παράγραφος 1

Αρθρο 14. Αρμοδιότητες Διοικητή

1. Όλες οι αρμοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμοδιότητες Διοικητή
Up
Close
Close
Κλείσιμο