Νόμοι 4369/2016 Αρθρο 34 Παράγραφος 3

Αρθρο 34.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπηρεσιών των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατ' αντιστοιχία του Αναπληρωτή Υπουργού, του οποίου οι ανάγκες καλύπτονται από τους αντίστοιχους δημοσιογράφους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο