Νόμοι 4369/2016 Αρθρο 34 Παράγραφος 2

Αρθρο 34.

2. Η πρόσληψη των δημοσιογράφων στις ως άνω θέσεις, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εκτέλεσης των καθηκόντων των θέσεων αυτών, στη δε σύμβασή τους τίθεται υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Αναπληρωτή Υπουργού, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο