Νόμοι 4369/2016 Αρθρο 34

Αρθρο 34.

1. Στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται αναδρομικά από 23.9.2015 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του ν. 1943/1991 δύο (2) επιπλέον θέσεις δημοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και δύο (2) επιπλέον θέσεις δημοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την κάλυψη συναφών αναγκών τους.

2. Η πρόσληψη των δημοσιογράφων στις ως άνω θέσεις, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εκτέλεσης των καθηκόντων των θέσεων αυτών, στη δε σύμβασή τους τίθεται υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Αναπληρωτή Υπουργού, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπηρεσιών των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατ' αντιστοιχία του Αναπληρωτή Υπουργού, του οποίου οι ανάγκες καλύπτονται από τους αντίστοιχους δημοσιογράφους.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο