Νόμοι 4369/2016 Αρθρο 31 Παράγραφος 1

Αρθρο 31. Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο