Νόμοι 4354/2015 Αρθρο 9 Παράγραφος 2

Αρθρο 9. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ. Ε. ή Π. Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ. Κ. της Δ. Ε. κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ. Κ. 2 αυτής.
Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
Up
Close
Close
Κλείσιμο