Νόμοι 4354/2015 Αρθρο 22 Παράγραφος 4

Αρθρο 22. Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών

4. Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών
Up
Close
Close
Κλείσιμο