Νόμοι 4342/2015 Αρθρο 71

Αρθρο 71. Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μετά την 1.3. 2006, σύμφωνα με το από 8.7.1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795/Δ713.7.1993) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έως τις 31.12.2023, ακόμη και αν έχουν λήξει.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Up
Close
Close
Κλείσιμο