Νόμοι 4342/2015 Αρθρο 51 Παράγραφος 3

Αρθρο 51.

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α' 129) οι φράσεις «της παραγράφου 4» και «της παραγράφου 6» αντικαθίστανται από τις φράσεις «της παραγράφου 2» και «της παραγράφου 4» αντίστοιχα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο