Νόμοι 4337/2015 Αρθρο 7 Παράγραφος 9

Αρθρο 7. Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

9. Η ισχύς των περ. α' και β' της παρ. 2 και της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές διατάξεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο