Νόμοι 4337/2015 Αρθρο 3 Παράγραφος 4

Αρθρο 3. Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

4. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργείται.
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργείται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο