Νόμοι 4336/2015 Αρθρο 1 Παράγραφος 5

Αρθρο 1.

5. Η διάταξη της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2016.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο