Νόμοι 4331/2015 Αρθρο 77

Αρθρο 77.

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι υπ' αριθμ. Α-40580/3128 («Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς») και Α-40569/3119 («Κατ' εξαίρεση δωρεάν μετακίνηση επιβατικού κοινού με τα μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ») κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β' 1293).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο