Νόμοι 4331/2015 Αρθρο 40 Παράγραφος 2

Αρθρο 40. Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, καθορίζεται το ύψος των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, το ύψος και είδος των λοιπών εσόδων και κατανέμεται το ποσοστό αυτών σε είδος και σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης
Up
Close
Close
Κλείσιμο