Νόμοι 4331/2015 Αρθρο 20

Αρθρο 20. Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς Φ.Κ.Α.

Τα ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών Φορέων Κοινωνικών Ασφάλισης και αφορούν κατά δήλωση του καταθέτη εξόφληση τμηματική ή ολική οφειλών ή εισφορών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι ακατάσχετα έναντι πάντων και δεν δύνανται να αποδοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του ΦΚΑ, υπέρ του οποίου κατατίθενται.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση για μη δέσμευση οφειλομένων εισφορών προς Φ.Κ.Α.
Up
Close
Close
Κλείσιμο