Νόμοι 4321/2015 Αρθρο 25 Παράγραφος 1

Αρθρο 25. Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.

1. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
Up
Close
Close
Κλείσιμο