Νόμοι 4321/2015 Αρθρο 25

Αρθρο 25. Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.

1. ....................

2. .....................

3. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
Up
Close
Close
Κλείσιμο