Νόμοι 4321/2015 Αρθρο 17

Αρθρο 17. Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών
Up
Close
Close
Κλείσιμο