Νόμοι 4321/2015 Αρθρο 16

Αρθρο 16. Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης

Αρμόδιος για τη χορήγηση των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί να υπογράφουν με εντολή του άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης
Up
Close
Close
Κλείσιμο