Νόμοι 4321/2015 Αρθρο 14

Αρθρο 14. Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παραγραφή οφειλών
Up
Close
Close
Κλείσιμο