Νόμοι 4320/2015 Αρθρο 27 Παράγραφος 2

Αρθρο 27. Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο