Νόμοι 4320/2015 Αρθρο 2 Παράγραφος 5

Αρθρο 2. Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης
Up
Close
Close
Κλείσιμο