Νόμοι 4315/2014 Αρθρο 10 Παράγραφος 20

Αρθρο 10. Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

20. Η ημερομηνία στο τέλος των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως «31.12.2016».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα
Up
Close
Close
Κλείσιμο