Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 23 Παράγραφος 8

Αρθρο 23. Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του οικείου Υπουργού, συγκροτούνται υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης- Αλιείας και Θάλασσας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Up
Close
Close
Κλείσιμο