Νόμοι 4314/2014 Αρθρο 21 Παράγραφος 1

Αρθρο 21. Επαλήθευση πράξεων

1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί η ίδια ή υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις , σύμφωνα με τις παράγραφος 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επαλήθευση πράξεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο