Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 7 Παράγραφος 1

Αρθρο 7. Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων  

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:  
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.  
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων  
Up
Close
Close
Κλείσιμο