Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 5 Παράγραφος 8

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

8. Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Ομοίως παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:  
α) η πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εμπλεκόμενου μέρους,  
β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών, και  
γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο