Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 5 Παράγραφος 10

Αρθρο 5. Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  

10. Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο