Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 37 Παράγραφος 6

Αρθρο 37. Πρώτη εφαρμογή  

6. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομούνται, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄ του παρόντος νόμου.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρώτη εφαρμογή  
Up
Close
Close
Κλείσιμο