Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 34 Παράγραφος 5

Αρθρο 34. Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

5. Όταν μετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατέχονται από πρόσωπα, άλλα εκτός του ομίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές τις μετοχές εμφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του ενοποιημένου ισολογισμού ως «δικαιώματα που δεν ασκούν έλεγχο».  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
Up
Close
Close
Κλείσιμο