Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 32 Παράγραφος 7

Αρθρο 32. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης  

7) Κάθε οντότητα που υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εάν αυτή η οντότητα και μία άλλη(ες) οντότητα(ες) με την(τις) οποία(ες) δεν συνδέεται με τις σχέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, διοικούνται σε ενιαία βάση, σύμφωνα με:  
α) σύμβαση που έχει υπογραφεί με την άλλη οντότητα, ή  
β) προβλέψεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της άλλης οντότητας.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης  
Up
Close
Close
Κλείσιμο