Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 30 Παράγραφος 6

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές  

6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απλοποιήσεις και απαλλαγές  
Up
Close
Close
Κλείσιμο