Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 30 Παράγραφος 5

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές  

5. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απλοποιήσεις και απαλλαγές  
Up
Close
Close
Κλείσιμο