Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 30 Παράγραφος 4

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές  

4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απλοποιήσεις και απαλλαγές  
Up
Close
Close
Κλείσιμο