Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 30 Παράγραφος 14

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές  

14. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων με κριτήρια το μέγεθος ή το είδος της δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απλοποιήσεις και απαλλαγές  
Up
Close
Close
Κλείσιμο