Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 3 Παράγραφος 9

Αρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία  
Up
Close
Close
Κλείσιμο