Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 29 Παράγραφος 34

Αρθρο 29. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

34. Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο