Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 25 Παράγραφος 3

Αρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω:  
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.  
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.  
γ) Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο