Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 2 Παράγραφος 3

Αρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων  

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων  
Up
Close
Close
Κλείσιμο