Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 17 Παράγραφος 9

Αρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

9. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο