Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 17 Παράγραφος 7

Αρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

7. Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο