Νόμοι 4308/2014 Αρθρο 16 Παράγραφος 1

Αρθρο 16. Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Up
Close
Close
Κλείσιμο