Νόμοι 4305/2014 Αρθρο 64

Αρθρο 64. Έναρξη ισχύος  

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Το άρθρο 10α του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 15, ισχύει από 1.12.2014. Το άρθρο 10β του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 16, ισχύει από 1.1.2015.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έναρξη ισχύος  
Up
Close
Close
Κλείσιμο