Νόμοι 4305/2014 Αρθρο 51 Παράγραφος 17

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

17. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.  

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση
Up
Close
Close
Κλείσιμο